IMPRESSUM

Naziv : Proelium  j.d.o.o za usluge
Sjedište : Dragana Lisice Take 1, 23205 Bibinje
Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zadru, Tt-18/4255-4

Matični broj: 110085237
OIB : 01121448913

Žiro račun u Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, 10000 Zagreb
IBAN: HR 5523400091110979039

SWIFT : PBZGHR2X

Članovi uprave : Ana Fuzul, direktor, zastupa društvo samostalno i pojedinačno