Koliko košta Google oglašavanje?

Koliko košta Google oglašavanje?

Koliko košta oglašavanje na Gogole Ads platformi i koji budžet mi je potreban je jedno od čestih pitanja koje klijenti pitaju gdje klijent ne zna dali mu je 100,00 EUR ili 1000,00 EUR dovoljno za pokretanje Google Ads kampanje.

Često klijenti pitaju: “Ukoliko platim 1000,00 EUR znači li to da ću biti prvi na Google tražilici ?

Za početak, da bi se dobio odgovor na navedena pitanja, treba krenuti od istraživanja ključnih riječi te istražiti koliki je volumen pretraga i cijena po kliku (eng.CPC) za određenu ključnu riječi za koju se želite oglašavati u vašoj Google kampanji.

Za izračun potrebnog budžeta za Google Ads kampanju koristimo Google-ov alat Google Keyword planner. Da bi koristili navedeni alat trebamo imati otvoren Google Ads nalog, u protivnom nećemo biti u mogućnosti koristiti Google-ov alat za procjenu budžeta Google Ads kampanje.

Prilikom izračuna budžeta za Google Ads kampanju pretpostavit ćemo da je Google Ads nalog dobro postavljen, te da je ponuda koju oglašavamo zadovoljavajuća kao i landing stranica (internet stranica na koju posjetitelj prvo dolazi).

Također treba napomenuti da prilikom istraživanja ključnih riječi je potrebno analizirati dublje segment tržišta koji je profitabilan za vas, te analizu ključnih riječi planirati prema profitabilnom segmentu tržišta, tamo gdje ostvarujete najveću zaradu.  

 

Kako planirati potreban budžet za Google Ads kampanju ?

Na samom početku planiranja budžeta trebamo se osvrnuti na istraživanje ključnih riječi i prosječne cijene po kliku za pojedinu riječ za koju se natječemo u aukciji, budžet naše Google Ads kampanje će uvelike ovisiti koliko ključnih riječi ćemo uvrstiti na naš Google Ads nalog, te isto tako cijena klika za određnu ključnu rijeć će ovisiti o konkurenciji koja također se želi oglašavati za određenu ključnu riječ.

Prilikom odabira ključih riječi za našu kampanju i koliko će nas koštati sama kampanja, jako je važno da smo odabrali relevantne ključne riječi na koje će korisnici, vaši budući kupci, kliknuti.

Ukratko, važno je da se budžet troši, jer tada smo sigurni da smo odabrali relevantne ključne riječi. Međutim, ukoliko se budžet ne troši, a kampanja je pokrenuta, vrlo vjerovatno nemate relevantne ključne riječi postavljene na Google Ads nalogu.

U nastavku možete vidjeti kako izgleda sučelje unutar  Google Keyword Plannera, unutar kojega možemo na primjeru vidjeti ključne riječi i volumen pretraga koje nam je Google prikazao na naš upit “apartmani zadar”.

Google keyword planner nam je u tom slučaju prikazao ključne riječi i prijedloge koje možemo uzeti u razmatranje prilikom planiranja kampanje te ih dodati u naš nalog prilikom planiranja kampanje. Detaljnije o Google Keyword Planneru će biti u jednom od narednih postova.

Nakon što smo odabrali relevantne ključne riječi unutar Google Keyword Plannera, možemo vidjeti kako nam je Google Keyword Planner prikazao projekciju kampanje i potreban budžet s kojim ćemo ostvariti broj klikova na naš oglas, cijenu po kliku na oglas, te isto tako Google Keyword Planner nam prikazuje prosječnu poziciju našeg oglasa na Google tražilici, što je u konkretnom primjeru 1.7 .

Na fotografiji možemo jasno vidijeti koliko nas košta Google oglašavanje prema parametrima od Google-a.

Također, ono što je zanimljivo u projekciji kampanje za odabrane ključne riječi, jest grafikon koji nam prikazuje za buduće razdobolje potražnju za određenim ključnim riječima u određenom periodu godine, npr. ključna riječ “zadar apartmani” iz navedenog grafikona i projekcije se može zaključiti da će se prema Google Keyword Planneru najviše pretraživati u ljetnim mjesecima ove godine.

  

Google Keyword planer i planiranje budžeta kampanje na primjeru

Koliko nas onda košta oglašvanje na Google Ads platformi pokazat ćemo na jednom primjeru. Vlasnika apartmana želi oglašavati svoje apartmani i cilj mu je da  posjetitelj putem internet  stranice pošalje upit tj rezervaciju.

Prilikom planiranja kampanje kada želimo znati koliko nas košta Google Ads oglašavanje možemo pretpostaviti sljedeće.

Ukoliko pretpostavimo da nam je stopa konverzije 4% (broj posjetitelja koji na našoj web stranici koji su ostvarili određen cilj u ovom slučaju poslali upit putem kontakt forme), uz predviđen broj klikova od 230 koje nam je Google Keyword Planner prikaza, možemo projecirati da ćemo ukupno dobiti 9 upita putem kontakt forme sa internet stranice (230 x 0,04=9,2).

Neka je od navedenih 9 upita, njih 25% rezerviralo apartman uplatom akontacije dobijemo 2 rezrevacije apartmana.

Ovaj podatak od 9 upita treba uzeti sa rezervom , jer je kalkulacija zasnovana na podacima iz prošlosti te podaci nisu u potpunosti precizni, gdje treba računati na odstupanje od 30% više od planiranog budžeta da bi se ostvarili postavljeni rezultati kampanje.

 

Što trebamo uzeti u obzir prilikom planiranja budžeta za oglašavanje na Google-u ?

Prilikom planiranja i projekcije budžeta kampanje na Google Ads-ima, treba uzeti u obzir da svaka pozicija oglasa na Google tražilici se plaća po drugoj cijeni, te svi oglašivači, njihovi klijenti žele da oglas bude pri vrhu, na prve četiri pozicije na Google tražilici.

Naravno, što je više konkurencije za jednu oglasnu poziciju na Google tražilici to je i cijena po kliku više (CPC).

Sljedeće što treba uzeti u obzir prilikom projekcije budžeta jest vremenski period kada se oglašavamo za određenu ključnu riječ, npr. “apartmani zadar” će se puno manje pretraživati u zimskim mjesecima nego u ljetnim, te je moguće da zbog toga nebudemo imali dovoljan volumen pretraga za navedenom ključnom riječi, slijedom toga, i konverzija tj. upita će biti manje sa naše web stranice.

Važno je za istaknuti kako će budžet kampanje ovisiti i o rokovima unutar kojeg želimo ostvariti željene rezultate, a način ukoliko želimo prije doći do određenih rezultata trebat ćemo u uložiti više sredstava, dok za duži vremenski period možemo planirati manji budžet.

Za neke proizvode, kao što je kupovina automobila prodajni ciklus tj. odluka kupca o kupovini automobila je puno duža, u tom slučaju treba planirati ključne riječi i budžet za duži period kampanje kako bi obuhvatili cijeli prodajni ciklus našeg kupca.

Ukratko da rezimiramo, prilikom planiranja budžeta za Google Ads kampanju koristimo Google Keyword Planner, Google-ov alat za planiranje budžeta kampanje na Google Ads platformi.

Alat koristimo na način da upišemo ključne riječi za koje želimo pokrenuti oglasnu kampanju za koju će nam oglasi biti prikazani na Google Ads tražilici. Cijena svake ključne riječi ovisi o konkurenciji, potražnji, poziciji za koju se oglašavamo na Google tražilici.

Na našem primjeru došli smo do pretpostavke da ćemo za 230 klikova dobiti sigurno 2 rezervacije apartmana u Zadru uz uložen budžet od 380,00 Kn. U planiranje budžeta treba uzeti i ostale pretpostavke u obzir od toga da su prikupljeni podaci od strane Google-a povijesni te postoji mogućnost odstupanja u projekcijama.

Ukoliko vas zanimaju cijene usluga Google oglašavanja i detaljnije o oglašavanju na Google tražilici možete nas kontaktirati ovdje.

Podijeli:

Koliko košta oglašavanje na Gogole Ads platformi i koji budžet mi je potreban je jedno od čestih pitanja koje klijenti pitaju gdje klijent ne zna dali mu je 100,00 EUR ili 1000,00 EUR dovoljno za pokretanje Google Ads kampanje.

Često klijenti pitaju: “Ukoliko platim 1000,00 EUR znači li to da ću biti prvi na Google tražilici ?

Za početak, da bi se dobio odgovor na navedena pitanja, treba krenuti od istraživanja ključnih riječi te istražiti koliki je volumen pretraga i cijena po kliku (eng.CPC) za određenu ključnu riječi za koju se želite oglašavati u vašoj Google kampanji.

Za izračun potrebnog budžeta za Google Ads kampanju koristimo Google-ov alat Google Keyword planner. Da bi koristili navedeni alat trebamo imati otvoren Google Ads nalog, u protivnom nećemo biti u mogućnosti koristiti Google-ov alat za procjenu budžeta Google Ads kampanje.

Prilikom izračuna budžeta za Google Ads kampanju pretpostavit ćemo da je Google Ads nalog dobro postavljen, te da je ponuda koju oglašavamo zadovoljavajuća kao i landing stranica (internet stranica na koju posjetitelj prvo dolazi).

Također treba napomenuti da prilikom istraživanja ključnih riječi je potrebno analizirati dublje segment tržišta koji je profitabilan za vas, te analizu ključnih riječi planirati prema profitabilnom segmentu tržišta, tamo gdje ostvarujete najveću zaradu.  

Kako planirati potreban budžet za Google Ads kampanju ?

Na samom početku planiranja budžeta trebamo se osvrnuti na istraživanje ključnih riječi i prosječne cijene po kliku za pojedinu riječ za koju se natječemo u aukciji, budžet naše Google Ads kampanje će uvelike ovisiti koliko ključnih riječi ćemo uvrstiti na naš Google Ads nalog, te isto tako cijena klika za određnu ključnu rijeć će ovisiti o konkurenciji koja također se želi oglašavati za određenu ključnu riječ.

Prilikom odabira ključih riječi za našu kampanju i koliko će nas koštati sama kampanja, jako je važno da smo odabrali relevantne ključne riječi na koje će korisnici, vaši budući kupci, kliknuti.

Ukratko, važno je da se budžet troši, jer tada smo sigurni da smo odabrali relevantne ključne riječi. Međutim, ukoliko se budžet ne troši, a kampanja je pokrenuta, vrlo vjerovatno nemate relevantne ključne riječi postavljene na Google Ads nalogu.

U nastavku možete vidjeti kako izgleda sučelje unutar  Google Keyword Plannera, unutar kojega možemo na primjeru vidjeti ključne riječi i volumen pretraga koje nam je Google prikazao na naš upit “apartmani zadar”.

Google keyword planner nam je u tom slučaju prikazao ključne riječi i prijedloge koje možemo uzeti u razmatranje prilikom planiranja kampanje te ih dodati u naš nalog prilikom planiranja kampanje. Detaljnije o Google Keyword Planneru će biti u jednom od narednih postova.

Nakon što smo odabrali relevantne ključne riječi unutar Google Keyword Plannera, možemo vidjeti kako nam je Google Keyword Planner prikazao projekciju kampanje i potreban budžet s kojim ćemo ostvariti broj klikova na naš oglas, cijenu po kliku na oglas, te isto tako Google Keyword Planner nam prikazuje prosječnu poziciju našeg oglasa na Google tražilici, što je u konkretnom primjeru 1.7 .

Na fotografiji možemo jasno vidijeti koliko nas košta Google oglašavanje prema parametrima od Google-a.

Također, ono što je zanimljivo u projekciji kampanje za odabrane ključne riječi, jest grafikon koji nam prikazuje za buduće razdobolje potražnju za određenim ključnim riječima u određenom periodu godine, npr. ključna riječ “zadar apartmani” iz navedenog grafikona i projekcije se može zaključiti da će se prema Google Keyword Planneru najviše pretraživati u ljetnim mjesecima ove godine.

Google Keyword planer i planiranje budžeta kampanje na primjeru

Koliko nas onda košta oglašvanje na Google Ads platformi pokazat ćemo na jednom primjeru. Vlasnika apartmana želi oglašavati svoje apartmani i cilj mu je da  posjetitelj putem internet  stranice pošalje upit tj rezervaciju.

Prilikom planiranja kampanje kada želimo znati koliko nas košta Google Ads oglašavanje možemo pretpostaviti sljedeće.

Ukoliko pretpostavimo da nam je stopa konverzije 4% (broj posjetitelja koji na našoj web stranici koji su ostvarili određen cilj u ovom slučaju poslali upit putem kontakt forme), uz predviđen broj klikova od 230 koje nam je Google Keyword Planner prikaza, možemo projecirati da ćemo ukupno dobiti 9 upita putem kontakt forme sa internet stranice (230 x 0,04=9,2).

Neka je od navedenih 9 upita, njih 25% rezerviralo apartman uplatom akontacije dobijemo 2 rezrevacije apartmana.

Ovaj podatak od 9 upita treba uzeti sa rezervom , jer je kalkulacija zasnovana na podacima iz prošlosti te podaci nisu u potpunosti precizni, gdje treba računati na odstupanje od 30% više od planiranog budžeta da bi se ostvarili postavljeni rezultati kampanje.

 

Što trebamo uzeti u obzir prilikom planiranja budžeta ?

Prilikom planiranja i projekcije budžeta kampanje na Google Ads-ima, treba uzeti u obzir da svaka pozicija oglasa na Google tražilici se plaća po drugoj cijeni, te svi oglašivači, njihovi klijenti žele da oglas bude pri vrhu, na prve četiri pozicije na Google tražilici.

Naravno, što je više konkurencije za jednu oglasnu poziciju na Google tražilici to je i cijena po kliku više (CPC).

Sljedeće što treba uzeti u obzir prilikom projekcije budžeta jest vremenski period kada se oglašavamo za određenu ključnu riječ, npr. “apartmani zadar” će se puno manje pretraživati u zimskim mjesecima nego u ljetnim, te je moguće da zbog toga nebudemo imali dovoljan volumen pretraga za navedenom ključnom riječi, slijedom toga, i konverzija tj. upita će biti manje sa naše web stranice.

Važno je za istaknuti kako će budžet kampanje ovisiti i o rokovima unutar kojeg želimo ostvariti željene rezultate, a način ukoliko želimo prije doći do određenih rezultata trebat ćemo u uložiti više sredstava, dok za duži vremenski period možemo planirati manji budžet.

Za neke proizvode, kao što je kupovina automobila prodajni ciklus tj. odluka kupca o kupovini automobila je puno duža, u tom slučaju treba planirati ključne riječi i budžet za duži period kampanje kako bi obuhvatili cijeli prodajni ciklus našeg kupca.

Ukratko da rezimiramo, prilikom planiranja budžeta za Google Ads kampanju koristimo Google Keyword Planner, Google-ov alat za planiranje budžeta kampanje na Google Ads platformi.

Alat koristimo na način da upišemo ključne riječi za koje želimo pokrenuti oglasnu kampanju za koju će nam oglasi biti prikazani na Google Ads tražilici. Cijena svake ključne riječi ovisi o konkurenciji, potražnji, poziciji za koju se oglašavamo na Google tražilici.

Na našem primjeru došli smo do pretpostavke da ćemo za 230 klikova dobiti sigurno 2 rezervacije apartmana u Zadru uz uložen budžet od 380,00 Kn. U planiranje budžeta treba uzeti i ostale pretpostavke u obzir od toga da su prikupljeni podaci od strane Google-a povijesni te postoji mogućnost odstupanja u projekcijama.

Ukoliko vas zanimaju cijene usluga Google oglašavanja i detaljnije o oglašavanju na Google tražilici možete nas kontaktirati ovdje.

Podijeli:

Koliko košta oglašavanje na Gogole Ads platformi i koji budžet mi je potreban je jedno od čestih pitanja koje klijenti pitaju gdje klijent ne zna dali mu je 100,00 EUR ili 1000,00 EUR dovoljno za pokretanje Google Ads kampanje.

Često klijenti pitaju: “Ukoliko platim 1000,00 EUR znači li to da ću biti prvi na Google tražilici ?

Za početak, da bi se dobio odgovor na navedena pitanja, treba krenuti od istraživanja ključnih riječi te istražiti koliki je volumen pretraga i cijena po kliku (eng.CPC) za određenu ključnu riječi za koju se želite oglašavati u vašoj Google kampanji.

Za izračun potrebnog budžeta za Google Ads kampanju koristimo Google-ov alat Google Keyword planner. Da bi koristili navedeni alat trebamo imati otvoren Google Ads nalog, u protivnom nećemo biti u mogućnosti koristiti Google-ov alat za procjenu budžeta Google Ads kampanje.

Prilikom izračuna budžeta za Google Ads kampanju pretpostavit ćemo da je Google Ads nalog dobro postavljen, te da je ponuda koju oglašavamo zadovoljavajuća kao i landing stranica (internet stranica na koju posjetitelj prvo dolazi).

Također treba napomenuti da prilikom istraživanja ključnih riječi je potrebno analizirati dublje segment tržišta koji je profitabilan za vas, te analizu ključnih riječi planirati prema profitabilnom segmentu tržišta, tamo gdje ostvarujete najveću zaradu.  

Kako planirati potreban budžet za Google Ads kampanju ?

Na samom početku planiranja budžeta trebamo se osvrnuti na istraživanje ključnih riječi i prosječne cijene po kliku za pojedinu riječ za koju se natječemo u aukciji, budžet naše Google Ads kampanje će uvelike ovisiti koliko ključnih riječi ćemo uvrstiti na naš Google Ads nalog, te isto tako cijena klika za određnu ključnu rijeć će ovisiti o konkurenciji koja također se želi oglašavati za određenu ključnu riječ.

Prilikom odabira ključih riječi za našu kampanju i koliko će nas koštati sama kampanja, jako je važno da smo odabrali relevantne ključne riječi na koje će korisnici, vaši budući kupci, kliknuti.

Ukratko, važno je da se budžet troši, jer tada smo sigurni da smo odabrali relevantne ključne riječi. Međutim, ukoliko se budžet ne troši, a kampanja je pokrenuta, vrlo vjerovatno nemate relevantne ključne riječi postavljene na Google Ads nalogu.

U nastavku možete vidjeti kako izgleda sučelje unutar  Google Keyword Plannera, unutar kojega možemo na primjeru vidjeti ključne riječi i volumen pretraga koje nam je Google prikazao na naš upit “apartmani zadar”.

Google keyword planner nam je u tom slučaju prikazao ključne riječi i prijedloge koje možemo uzeti u razmatranje prilikom planiranja kampanje te ih dodati u naš nalog prilikom planiranja kampanje. Detaljnije o Google Keyword Planneru će biti u jednom od narednih postova.

Nakon što smo odabrali relevantne ključne riječi unutar Google Keyword Plannera, možemo vidjeti kako nam je Google Keyword Planner prikazao projekciju kampanje i potreban budžet s kojim ćemo ostvariti broj klikova na naš oglas, cijenu po kliku na oglas, te isto tako Google Keyword Planner nam prikazuje prosječnu poziciju našeg oglasa na Google tražilici, što je u konkretnom primjeru 1.7 .

Na fotografiji možemo jasno vidijeti koliko nas košta Google oglašavanje prema parametrima od Google-a.

Također, ono što je zanimljivo u projekciji kampanje za odabrane ključne riječi, jest grafikon koji nam prikazuje za buduće razdobolje potražnju za određenim ključnim riječima u određenom periodu godine, npr. ključna riječ “zadar apartmani” iz navedenog grafikona i projekcije se može zaključiti da će se prema Google Keyword Planneru najviše pretraživati u ljetnim mjesecima ove godine.

Google Keyword planer i planiranje budžeta kampanje na primjeru

Koliko nas onda košta oglašvanje na Google Ads platformi pokazat ćemo na jednom primjeru. Vlasnika apartmana želi oglašavati svoje apartmani i cilj mu je da  posjetitelj putem internet  stranice pošalje upit tj rezervaciju.

Prilikom planiranja kampanje kada želimo znati koliko nas košta Google Ads oglašavanje možemo pretpostaviti sljedeće.

Ukoliko pretpostavimo da nam je stopa konverzije 4% (broj posjetitelja koji na našoj web stranici koji su ostvarili određen cilj u ovom slučaju poslali upit putem kontakt forme), uz predviđen broj klikova od 230 koje nam je Google Keyword Planner prikaza, možemo projecirati da ćemo ukupno dobiti 9 upita putem kontakt forme sa internet stranice (230 x 0,04=9,2).

Neka je od navedenih 9 upita, njih 25% rezerviralo apartman uplatom akontacije dobijemo 2 rezrevacije apartmana.

Ovaj podatak od 9 upita treba uzeti sa rezervom , jer je kalkulacija zasnovana na podacima iz prošlosti te podaci nisu u potpunosti precizni, gdje treba računati na odstupanje od 30% više od planiranog budžeta da bi se ostvarili postavljeni rezultati kampanje.

 

Što trebamo uzeti u obzir prilikom planiranja budžeta za oglašavanje ?

Prilikom planiranja i projekcije budžeta kampanje na Google Ads-ima, treba uzeti u obzir da svaka pozicija oglasa na Google tražilici se plaća po drugoj cijeni, te svi oglašivači, njihovi klijenti žele da oglas bude pri vrhu, na prve četiri pozicije na Google tražilici.

Naravno, što je više konkurencije za jednu oglasnu poziciju na Google tražilici to je i cijena po kliku više (CPC).

Sljedeće što treba uzeti u obzir prilikom projekcije budžeta jest vremenski period kada se oglašavamo za određenu ključnu riječ, npr. “apartmani zadar” će se puno manje pretraživati u zimskim mjesecima nego u ljetnim, te je moguće da zbog toga nebudemo imali dovoljan volumen pretraga za navedenom ključnom riječi, slijedom toga, i konverzija tj. upita će biti manje sa naše web stranice.

Važno je za istaknuti kako će budžet kampanje ovisiti i o rokovima unutar kojeg želimo ostvariti željene rezultate, a način ukoliko želimo prije doći do određenih rezultata trebat ćemo u uložiti više sredstava, dok za duži vremenski period možemo planirati manji budžet.

Za neke proizvode, kao što je kupovina automobila prodajni ciklus tj. odluka kupca o kupovini automobila je puno duža, u tom slučaju treba planirati ključne riječi i budžet za duži period kampanje kako bi obuhvatili cijeli prodajni ciklus našeg kupca.

Ukratko da rezimiramo, prilikom planiranja budžeta za Google Ads kampanju koristimo Google Keyword Planner, Google-ov alat za planiranje budžeta kampanje na Google Ads platformi.

Alat koristimo na način da upišemo ključne riječi za koje želimo pokrenuti oglasnu kampanju za koju će nam oglasi biti prikazani na Google Ads tražilici. Cijena svake ključne riječi ovisi o konkurenciji, potražnji, poziciji za koju se oglašavamo na Google tražilici.

Na našem primjeru došli smo do pretpostavke da ćemo za 230 klikova dobiti sigurno 2 rezervacije apartmana u Zadru uz uložen budžet od 380,00 Kn. U planiranje budžeta treba uzeti i ostale pretpostavke u obzir od toga da su prikupljeni podaci od strane Google-a povijesni te postoji mogućnost odstupanja u projekcijama.

Ukoliko vas zanimaju cijene usluga Google oglašavanja i detaljnije o oglašavanju na Google tražilici možete nas kontaktirati ovdje.

Podijeli: