Praćenje konverzija u Facebook oglašavanju u 2021.

Praćenje konverzija u Facebook oglašavanju u 2021.

Vjerovatno ste upoznati sa promjenama koje su nastupile na Facebook platformi što se tiče izvještaja u Facebook kampanjama. 

Novim ažuriranjem iOS 14 software-a  o kojem smo pisali nedavno i promjenama koje su nastupile praćenje konverzija, optimiziranje kampanja na Facebooku je postalo zahtjevno te traži dodatno tehnološkog znanje za kompletnu implementaciju efikasnog praćenja konverzija. 

Ukoliko ne podesite kvalitetno praćenje konvezija na Facebooku te se ne prilagodite promjenama koje su nastupile velika vjerovatnost postoji da ćete imati nepotpune izvještaje na Facebook-ovim kampanjam te samim time i lošije rezultate kampanje. 

Naša preporuka je da postavite trenutno najbolje rješenje za praćenje konverzija na Facebooku a to je implementacija Facebookovog konverzijskog API-ja (CAPI).

Navedeno rješenje pruža najučinkovitije praćenje konverzije na Facebooku.

S obzirom da će kroz koju godinu najvjerovatnije first party i third party cookies biti prošlost, naša preporuka je da na vrijeme postavite efikasno praćenje  konverzija putem Facebook-ovog API-ja, ukoliko se planirate i dalje baviti oglašavanjem na Facebooku. 

Ukoliko se odlučite na implementaciju Facebook konverzijskog API-ja, potrebno je učiniti sljedeće:

Implementatirati  Facebook-ov konverzijski API (engl. Converision API), više o Facebook-ovom API-ju možete pročitati ovdje.

Verificirati domenu na Facebooku, potrebno je verificirati domenu pod kojom želite se oglašavati na Facebooku.

Verificirati Business Manager, također pripazite da vam je Business Manager verificiran na Facebooku.

Implementirati AEM (eng. Aggregated Event Measurement), koju ćete napraviti na sljedeći način da unutar Facebook-ovog Business Managera odete na Events Manager >Aggregted Event Measurement>Configure Web Events>Assign Verified Domain to Pixel Events.

Implementacija Facebook konverzijiskog API-ja je nužna ukoliko se želite oglašavati na Facebooku te imati pouzdane i precizne izvještaje i podatke koji će vam osigurati bolju optimizaciju vaših kampanja na Facebooku. 

Ukoliko vam je navedeno “Too techy”, previše napredno i niste sigurni kako provesti implementaciju Facebookovog konverzijskog API-ja, kontaktirajte nas te ćemo vam rado pomoći sa implementacijom.

Podijeli:

Vjerovatno ste upoznati sa promjenama koje su nastupile na Facebook platformi što se tiče izvještaja u Facebook kampanjama. 

Novim ažuriranjem iOS 14 software-a  o kojem smo pisali nedavno i promjenama koje su nastupile praćenje konverzija, optimiziranje kampanja na Facebooku je postalo zahtjevno te traži dodatno tehnološkog znanje za kompletnu implementaciju efikasnog praćenja konverzija. 

Ukoliko ne podesite kvalitetno praćenje konvezija na Facebooku te se ne prilagodite promjenama koje su nastupile velika vjerovatnost postoji da ćete imati nepotpune izvještaje na Facebook-ovim kampanjam te samim time i lošije rezultate kampanje. 

Naša preporuka je da postavite trenutno najbolje rješenje za praćenje konverzija na Facebooku a to je implementacija Facebookovog konverzijskog API-ja (CAPI).

Navedeno rješenje pruža najučinkovitije praćenje konverzije na Facebooku.

S obzirom da će kroz koju godinu najvjerovatnije first party i third party cookies biti prošlost, naša preporuka je da na vrijeme postavite efikasno praćenje  konverzija putem Facebook-ovog API-ja, ukoliko se planirate i dalje baviti oglašavanjem na Facebooku. 

Ukoliko se odlučite na implementaciju Facebook konverzijskog API-ja, potrebno je učiniti sljedeće:

Implementatirati  Facebook-ov konverzijski API (engl. Converision API), više o Facebook-ovom API-ju možete pročitati ovdje.

Verificirati domenu na Facebooku, potrebno je verificirati domenu pod kojom želite se oglašavati na Facebooku.

Verificirati Business Manager, također pripazite da vam je Business Manager verificiran na Facebooku.

Implementirati AEM (eng. Aggregated Event Measurement), koju ćete napraviti na sljedeći način da unutar Facebook-ovog Business Managera odete na Events Manager >Aggregted Event Measurement>Configure Web Events>Assign Verified Domain to Pixel Events.

Implementacija Facebook konverzijiskog API-ja je nužna ukoliko se želite oglašavati na Facebooku te imati pouzdane i precizne izvještaje i podatke koji će vam osigurati bolju optimizaciju vaših kampanja na Facebooku. 

Ukoliko vam je navedeno “Too techy”, previše napredno i niste sigurni kako provesti implementaciju Facebookovog konverzijskog API-ja, kontaktirajte nas te ćemo vam rado pomoći sa implementacijom.

Podijeli:

Vjerovatno ste upoznati sa promjenama koje su nastupile na Facebook platformi što se tiče izvještaja u Facebook kampanjama. 

Novim ažuriranjem iOS 14 software-a  o kojem smo pisali nedavno i promjenama koje su nastupile praćenje konverzija, optimiziranje kampanja na Facebooku je postalo zahtjevno te traži dodatno tehnološkog znanje za kompletnu implementaciju efikasnog praćenja konverzija. 

Ukoliko ne podesite kvalitetno praćenje konvezija na Facebooku te se ne prilagodite promjenama koje su nastupile velika vjerovatnost postoji da ćete imati nepotpune izvještaje na Facebook-ovim kampanjam te samim time i lošije rezultate kampanje. 

Naša preporuka je da postavite trenutno najbolje rješenje za praćenje konverzija na Facebooku a to je implementacija Facebookovog konverzijskog API-ja (CAPI).

Navedeno rješenje pruža najučinkovitije praćenje konverzije na Facebooku.

S obzirom da će kroz koju godinu najvjerovatnije first party i third party cookies biti prošlost, naša preporuka je da na vrijeme postavite efikasno praćenje  konverzija putem Facebook-ovog API-ja, ukoliko se planirate i dalje baviti oglašavanjem na Facebooku. 

Ukoliko se odlučite na implementaciju Facebook konverzijskog API-ja, potrebno je učiniti sljedeće:

Implementatirati  Facebook-ov konverzijski API (engl. Converision API), više o Facebook-ovom API-ju možete pročitati ovdje.

Verificirati domenu na Facebooku, potrebno je verificirati domenu pod kojom želite se oglašavati na Facebooku.

Verificirati Business Manager, također pripazite da vam je Business Manager verificiran na Facebooku.

Implementirati AEM (eng. Aggregated Event Measurement), koju ćete napraviti na sljedeći način da unutar Facebook-ovog Business Managera odete na Events Manager >Aggregted Event Measurement>Configure Web Events>Assign Verified Domain to Pixel Events.

Implementacija Facebook konverzijiskog API-ja je nužna ukoliko se želite oglašavati na Facebooku te imati pouzdane i precizne izvještaje i podatke koji će vam osigurati bolju optimizaciju vaših kampanja na Facebooku. 

Ukoliko vam je navedeno “Too techy”, previše napredno i niste sigurni kako provesti implementaciju Facebookovog konverzijskog API-ja, kontaktirajte nas te ćemo vam rado pomoći sa implementacijom.

Podijeli: