Skriveni pojmovi pretrage u Google Ads kampanji

Skriveni pojmovi pretrage u Google Ads kampanji

Vjerujemo da ste upoznati sa važnosti pojmova pretrage (eng. Search Termsa) unutar Google Ads kampanje prilikom optimizacije kampanje.

Međutim od rujna 2020.godine Google je odlučio da oglašivačima smanji vidljivost pojmova pretrage za 30%, što u prijevodu znači, da su oglašivači uskraćeni za 30% manje pojmova i na taj način im je teže optimizirati samu kampanju.

Na ovaj način oglašivačima je uskraćeno tzv. manualno upravljanje kampanjom.

Google ovim potezom želi pridodati veći naglasak na Smart bidding kampanju, gdje će Googleov algoritam donositi odluke i optimizirati kampanju na temelju prikupljenih podataka onako kako on smatra da je najbolje, što ponekada u praksi rezultira i potrošnjom budžeta na nerelevante ključne riječi, pojmove, te nam bespotrebno može potrošiti jedan dio budžeta. 

Neki oglašivači smatraju da je Google donio ovakvu odluku zbog pada prometa 2020.godini, te da će ovom odlukom povećati promet. 

Smanjenje vidiljivosti pojmova pretrage za same oglašivače znači i slabiju kontrolu nad ključnim rječima, manju efikasnost u optimizaciji kampanje.

Što to znači u praksi? Da prilikom vođenja kampanje može se pojaviti nerelevantna ključna riječ koja bespotrebno troši budžet, a da mi neznamo koji je to pojam, zbog razloga jer ga vidimo u izvještajima zbog navedenog razloga. 

Međutim postoji rješenje da ipak pronađemo skrivene pojmove pretrage i vidimo koji pojam nam generira profitabilne konverzije. 

Način koji ćemo prikazati jest putem Google Analytics-a. Prije samog početka važno je da imate povezan Google Analytics račun zajedno sa Google Ads računom. Više o tome kako povezati Google Analytics sa Google Ads-om možete pročitati ovdje.

Kada ste povezali Google Analyitcs sa Google Ads-ima, da bi vidjeli izvještaj idete na Acquisition > Google Ads > Search Queries. Pod navedenim izvještajem ćete vidijeti svaku pretragu od pojedinog korisnika koji je došao na vašu stranicu – uključujući i one pojmove koje je Google sakrio.

Na prvu, kada pristupite navedenom izvještaju prikaz podataka će vam biti “iskrivljen”, gdje će vam se ukupan broj klikova prikazati u znatno manjem broju od ukupnog broja sesija (eng.sessions). 

Da pojasnimo, metrika klik prikazuje broj, koliko puta je korisnik kliknuo na vaš oglas. Sesija je metrika koja prikazuje ukupan broj interakcija, aktivnosti na vašoj web stranici od strane korisnika.

Ukoliko želimo provjeriti koju količinu podataka je Google sakrio usporedimo u Google Analytics izvještaju razliku između broja klikova i broja sesija, što je u navedenom primjeru 330. Navedeni podatak nam govori da je Google sakrio 330 sesija.

U tom slučaju, ukoliko želite vidjeti skrivene pojmove pretrage koje je Google sakrio to učinite tako da dodate filter unutar Google Analyitcs izvještaja, unutar Search Queries izvještaje gdje ćete definirati parametar unutar filtera: broj klikova=0, takvim filtriranjem unutar Search Queries izvještaja u Google Analyticsu dolazimo do skrivenih pojmova pretrage koje je Google sakrio. 

Na taj način, dolazimo do skrivenih pojmova pretrage gdje možemo vidjeti koji pojam nam donosi profitabilne konverzije,  koji nam troši budžet te ga možemo na taj način isključiti unutar same kampanje da nam ne troši budžet.

Navedeni izvještaj vam treba izgledati kao na slici ispod, gdje je broj klikova =0.

Na ovaj način možemo uštedjeti bespotrebno trošenje budžeta te podići efikasnost vođenja kampanje i ostvratiti znatno bolje rezultate kampanje.

Ukoliko vas zanima više o navedenoj temi, te želite povećati efikasnost vaših online kampanja na Google Ads platformi, kontaktirajte nas.

Podijeli:

Vjerujemo da ste upoznati sa važnosti pojmova pretrage (eng. Search Termsa) unutar Google Ads kampanje prilikom optimizacije kampanje.

Međutim od rujna 2020.godine Google je odlučio da oglašivačima smanji vidljivost pojmova pretrage za 30%, što u prijevodu znači, da su oglašivači uskraćeni za 30% manje pojmova i na taj način im je teže optimizirati samu kampanju.

Na ovaj način oglašivačima je uskraćeno tzv. manualno upravljanje kampanjom.

Google ovim potezom želi pridodati veći naglasak na Smart bidding kampanju, gdje će Googleov algoritam donositi odluke i optimizirati kampanju na temelju prikupljenih podataka onako kako on smatra da je najbolje, što ponekada u praksi rezultira i potrošnjom budžeta na nerelevante ključne riječi, pojmove, te nam bespotrebno može potrošiti jedan dio budžeta. 

Neki oglašivači smatraju da je Google donio ovakvu odluku zbog pada prometa 2020.godini, te da će ovom odlukom povećati promet. 

Smanjenje vidiljivosti pojmova pretrage za same oglašivače znači i slabiju kontrolu nad ključnim rječima, manju efikasnost u optimizaciji kampanje.

Što to znači u praksi? Da prilikom vođenja kampanje može se pojaviti nerelevantna ključna riječ koja bespotrebno troši budžet, a da mi neznamo koji je to pojam, zbog razloga jer ga vidimo u izvještajima zbog navedenog razloga. 

Međutim postoji rješenje da ipak pronađemo skrivene pojmove pretrage i vidimo koji pojam nam generira profitabilne konverzije. 

Način koji ćemo prikazati jest putem Google Analytics-a. Prije samog početka važno je da imate povezan Google Analytics račun zajedno sa Google Ads računom. Više o tome kako povezati Google Analytics sa Google Ads-om možete pročitati ovdje.

Kada ste povezali Google Analyitcs sa Google Ads-ima, da bi vidjeli izvještaj idete na Acquisition > Google Ads > Search Queries. Pod navedenim izvještajem ćete vidijeti svaku pretragu od pojedinog korisnika koji je došao na vašu stranicu – uključujući i one pojmove koje je Google sakrio.

Na prvu, kada pristupite navedenom izvještaju prikaz podataka će vam biti “iskrivljen”, gdje će vam se ukupan broj klikova prikazati u znatno manjem broju od ukupnog broja sesija (eng.sessions). 

Da pojasnimo, metrika klik prikazuje broj, koliko puta je korisnik kliknuo na vaš oglas. Sesija je metrika koja prikazuje ukupan broj interakcija, aktivnosti na vašoj web stranici od strane korisnika.

Ukoliko želimo provjeriti koju količinu podataka je Google sakrio usporedimo u Google Analytics izvještaju razliku između broja klikova i broja sesija, što je u navedenom primjeru 330. Navedeni podatak nam govori da je Google sakrio 330 sesija.

U tom slučaju, ukoliko želite vidjeti skrivene pojmove pretrage koje je Google sakrio to učinite tako da dodate filter unutar Google Analyitcs izvještaja, unutar Search Queries izvještaje gdje ćete definirati parametar unutar filtera: broj klikova=0, takvim filtriranjem unutar Search Queries izvještaja u Google Analyticsu dolazimo do skrivenih pojmova pretrage koje je Google sakrio. 

Na taj način, dolazimo do skrivenih pojmova pretrage gdje možemo vidjeti koji pojam nam donosi profitabilne konverzije,  koji nam troši budžet te ga možemo na taj način isključiti unutar same kampanje da nam ne troši budžet.

Navedeni izvještaj vam treba izgledati kao na slici ispod, gdje je broj klikova =0.

Na ovaj način možemo uštedjeti bespotrebno trošenje budžeta te podići efikasnost vođenja kampanje i ostvratiti znatno bolje rezultate kampanje.

Ukoliko vas zanima više o navedenoj temi, te želite povećati efikasnost vaših online kampanja na Google Ads platformi, kontaktirajte nas.

Podijeli:

Vjerujemo da ste upoznati sa važnosti pojmova pretrage (eng. Search Termsa) unutar Google Ads kampanje prilikom optimizacije kampanje.

Međutim od rujna 2020.godine Google je odlučio da oglašivačima smanji vidljivost pojmova pretrage za 30%, što u prijevodu znači, da su oglašivači uskraćeni za 30% manje pojmova i na taj način im je teže optimizirati samu kampanju.

Na ovaj način oglašivačima je uskraćeno tzv. manualno upravljanje kampanjom.

Google ovim potezom želi pridodati veći naglasak na Smart bidding kampanju, gdje će Googleov algoritam donositi odluke i optimizirati kampanju na temelju prikupljenih podataka onako kako on smatra da je najbolje, što ponekada u praksi rezultira i potrošnjom budžeta na nerelevante ključne riječi, pojmove, te nam bespotrebno može potrošiti jedan dio budžeta. 

Neki oglašivači smatraju da je Google donio ovakvu odluku zbog pada prometa 2020.godini, te da će ovom odlukom povećati promet. 

Smanjenje vidiljivosti pojmova pretrage za same oglašivače znači i slabiju kontrolu nad ključnim rječima, manju efikasnost u optimizaciji kampanje.

Što to znači u praksi? Da prilikom vođenja kampanje može se pojaviti nerelevantna ključna riječ koja bespotrebno troši budžet, a da mi neznamo koji je to pojam, zbog razloga jer ga vidimo u izvještajima zbog navedenog razloga. 

Međutim postoji rješenje da ipak pronađemo skrivene pojmove pretrage i vidimo koji pojam nam generira profitabilne konverzije. 

Način koji ćemo prikazati jest putem Google Analytics-a. Prije samog početka važno je da imate povezan Google Analytics račun zajedno sa Google Ads računom. Više o tome kako povezati Google Analytics sa Google Ads-om možete pročitati ovdje.

Kada ste povezali Google Analyitcs sa Google Ads-ima, da bi vidjeli izvještaj idete na Acquisition > Google Ads > Search Queries. Pod navedenim izvještajem ćete vidijeti svaku pretragu od pojedinog korisnika koji je došao na vašu stranicu – uključujući i one pojmove koje je Google sakrio.

Na prvu, kada pristupite navedenom izvještaju prikaz podataka će vam biti “iskrivljen”, gdje će vam se ukupan broj klikova prikazati u znatno manjem broju od ukupnog broja sesija (eng.sessions). 

Da pojasnimo, metrika klik prikazuje broj, koliko puta je korisnik kliknuo na vaš oglas. Sesija je metrika koja prikazuje ukupan broj interakcija, aktivnosti na vašoj web stranici od strane korisnika.

Ukoliko želimo provjeriti koju količinu podataka je Google sakrio usporedimo u Google Analytics izvještaju razliku između broja klikova i broja sesija, što je u navedenom primjeru 330. Navedeni podatak nam govori da je Google sakrio 330 sesija.

U tom slučaju, ukoliko želite vidjeti skrivene pojmove pretrage koje je Google sakrio to učinite tako da dodate filter unutar Google Analyitcs izvještaja, unutar Search Queries izvještaje gdje ćete definirati parametar unutar filtera: broj klikova=0, takvim filtriranjem unutar Search Queries izvještaja u Google Analyticsu dolazimo do skrivenih pojmova pretrage koje je Google sakrio. 

Na taj način, dolazimo do skrivenih pojmova pretrage gdje možemo vidjeti koji pojam nam donosi profitabilne konverzije,  koji nam troši budžet te ga možemo na taj način isključiti unutar same kampanje da nam ne troši budžet.

Navedeni izvještaj vam treba izgledati kao na slici ispod, gdje je broj klikova =0.

Na ovaj način možemo uštedjeti bespotrebno trošenje budžeta te podići efikasnost vođenja kampanje i ostvratiti znatno bolje rezultate kampanje.

Ukoliko vas zanima više o navedenoj temi, te želite povećati efikasnost vaših online kampanja na Google Ads platformi, kontaktirajte nas.

Vjerujemo da ste upoznati sa važnosti pojmova pretrage (eng. Search Termsa) unutar Google Ads kampanje prilikom optimizacije kampanje.

Međutim od rujna 2020.godine Google je odlučio da oglašivačima smanji vidljivost pojmova pretrage za 30%, što u prijevodu znači, da su oglašivači uskraćeni za 30% manje pojmova i na taj način im je teže optimizirati samu kampanju.

Na ovaj način oglašivačima je uskraćeno tzv. manualno upravljanje kampanjom.

Google ovim potezom želi pridodati veći naglasak na Smart bidding kampanju, gdje će Googleov algoritam donositi odluke i optimizirati kampanju na temelju prikupljenih podataka onako kako on smatra da je najbolje, što ponekada u praksi rezultira i potrošnjom budžeta na nerelevante ključne riječi, pojmove, te nam bespotrebno može potrošiti jedan dio budžeta. 

Neki oglašivači smatraju da je Google donio ovakvu odluku zbog pada prometa 2020.godini, te da će ovom odlukom povećati promet. 

Smanjenje vidiljivosti pojmova pretrage za same oglašivače znači i slabiju kontrolu nad ključnim rječima, manju efikasnost u optimizaciji kampanje.

Što to znači u praksi? Da prilikom vođenja kampanje može se pojaviti nerelevantna ključna riječ koja bespotrebno troši budžet, a da mi neznamo koji je to pojam, zbog razloga jer ga vidimo u izvještajima zbog navedenog razloga. 

Međutim postoji rješenje da ipak pronađemo skrivene pojmove pretrage i vidimo koji pojam nam generira profitabilne konverzije. 

Način koji ćemo prikazati jest putem Google Analytics-a. Prije samog početka važno je da imate povezan Google Analytics račun zajedno sa Google Ads računom. Više o tome kako povezati Google Analytics sa Google Ads-om možete pročitati ovdje.

Kada ste povezali Google Analyitcs sa Google Ads-ima, da bi vidjeli izvještaj idete na Acquisition > Google Ads > Search Queries. Pod navedenim izvještajem ćete vidijeti svaku pretragu od pojedinog korisnika koji je došao na vašu stranicu – uključujući i one pojmove koje je Google sakrio.

Na prvu, kada pristupite navedenom izvještaju prikaz podataka će vam biti “iskrivljen”, gdje će vam se ukupan broj klikova prikazati u znatno manjem broju od ukupnog broja sesija (eng.sessions). 

Da pojasnimo, metrika klik prikazuje broj, koliko puta je korisnik kliknuo na vaš oglas. Sesija je metrika koja prikazuje ukupan broj interakcija, aktivnosti na vašoj web stranici od strane korisnika.

Ukoliko želimo provjeriti koju količinu podataka je Google sakrio usporedimo u Google Analytics izvještaju razliku između broja klikova i broja sesija, što je u navedenom primjeru 330. Navedeni podatak nam govori da je Google sakrio 330 sesija.

U tom slučaju, ukoliko želite vidjeti skrivene pojmove pretrage koje je Google sakrio to učinite tako da dodate filter unutar Google Analyitcs izvještaja, unutar Search Queries izvještaje gdje ćete definirati parametar unutar filtera: broj klikova=0, takvim filtriranjem unutar Search Queries izvještaja u Google Analyticsu dolazimo do skrivenih pojmova pretrage koje je Google sakrio. 

Na taj način, dolazimo do skrivenih pojmova pretrage gdje možemo vidjeti koji pojam nam donosi profitabilne konverzije,  koji nam troši budžet te ga možemo na taj način isključiti unutar same kampanje da nam ne troši budžet.

Navedeni izvještaj vam treba izgledati kao na slici ispod, gdje je broj klikova =0.

Na ovaj način možemo uštedjeti bespotrebno trošenje budžeta te podići efikasnost vođenja kampanje i ostvratiti znatno bolje rezultate kampanje.

Ukoliko vas zanima više o navedenoj temi, te želite povećati efikasnost vaših online kampanja na Google Ads platformi, kontaktirajte nas.

Podijeli: