Struktura Google Ads računa i SKAG

Struktura Google Ads računa i SKAG

Struktura Google Ads računa

Struktura Google Ads računa kao početni stadij postavljanja Google Ads kampanje od iznimne je važnosti, ukoliko želimo postići odgovarajuće rezultate u digitalnoj kampanji. Google „voli“ posloženu strukturu Google Ads računa. Međutim krenimo od početka.

Google Ads se sastoji od tri razine: račun, kampanja i grupe oglasa.

Na računu je pridružena e-mail adresa sa kojom se prijavljujemo u Google Ads račun, zaporka i podaci o naplati. Na razini kampanje, postavljamo vlastiti proračun i postavke digitalne kampanje koje određuju gdje će se i kome oglasi prikazivati. Na razini grupe oglasa, imamo ključne riječi i skup sličnih oglasa.

U situaciji kada imate velik broj kampanja, klijenata, postavljanje i upravljanje kampanjama postaje problematično, jer u najmanju ruku uzima mnogo vremena prilikom postavljanja kampanje.

U tom slučaju alat kojim nam najviše pomaže jest Google Ads Editor, besplatni alat od strane Google-a, koji nam omogućuje lakše upravljanje kampanjama unutar Google Ad platforme

Uz pomoć Google Ads Edtiora možemo istovremeno raditi izmjene na više kampanja, ad groupa, ključnih riječ I oglasa, tako da ne trebamo ulaziti u svaku kampanju posebno. Također, osiguran nam je jednostavan izvoz ili uvod Google Ads računa I podataka računa, te imamo mogućnost napredno “search and find”, lakše pronalaženje duplih ključnih riječi I slično.

Postavljanje Google ADs kampanje

Kada započinjemo proces postavljanja kampanje za našeg klijenta, prethodno napravimo plan oglašavanja koji podrazumjeva analizu tržišta i konkurencije, nakon čega radim analizu broja pretraga (volumena) po proizvodima ili uslugama kako bi mogli odrediti najkonkurentije proizvode.

Kada odlučimo na temelju prethodne analize proizvode koje ćemo oglašavati krećemo u postavljanje kampanje koje čini pet razina:

Analiza i odabir ključnih riječi

Kreacija strukture kampanja

Kreacija oglasa

Podizanje oglasa putem Google Ad editora

Ispravak i upload

 

Koju strukturu Google ADs računa odabrati ?

Struktura Google Ads računa je način na koji tijekom postavljanja kampanja slažete ključne riječi u pripadajuće ad grupe, te način kako dalje te adgrupe slažete u kampanje, te dalje kako kampanje slažete u Google Ads račune.

Prema preporukama Google-a, struktura Google Ads računa bi trebala biti zrcalni odraz strukture web sjedišta kojeg oglašavamo.

Organizacija i postavljanje strukture na taj način omogućava da sama Google Ads platforma bolje plasira oglase pravoj publici, onoj koju ovaj sadržaj zanima, te omogućava bolje i učinkovitije praćenje aktivnosti tokom same kampanje.

Nema najboljeg načina kako organizirati strukturu vašeg Google Ads računa, ali postoje najbolje prakse koje možete sljediti:

Alfa / Beta struktura u kojoj Beta kampanja se postavlja radi bržeg identificiranja profitabilnih ključnih riječi i na taj način što prije eliminiramo neprofitabilne.

Dok sa druge strane Alfa kampanju postavljamo da izoliramo profitabilne ključne riječi koje se pretražuju u ad grupe sa ciljanim oglasnim tekstom i odredišnim stranicama.

Cilj je preuzeti 100% kontrolu ključnih riječi i upita koje se pretražuju. Beta kampanja u pravilu ima manji proračun prilikom postavljanja i niže cijene klikova od Alfa kampanje.

U Beta kampanji koristimo ključne riječi u broad modified obuhvatu da bi indentificirali pojmove pretraživanja koji su doveli do konverzija (njih nalazimo pod Search Terms unutar kampanje).

Takve pojmove koje su korisnici upisivali, koji su ostvarili konverziju, koristimo za slaganje Exact Match Single Keyword Ad grupe. S vremenom dolazimo do toga da u Alfa kampanji imamo velik broj adgrupa koje sadrže samo jednu ključnu riječ u Exact obuhvatu.

S druge strane, kako bi spriječili Google Algoritam da radi po svoju, odabranu Exact ključnu riječi iz alfa kampanje postavljamo kao negativnu exact ključnu riječ u Beta kampanji.

Ovakvu strukturu koristimo kada ulazimo u novo područje oglašavanja ili na nepoznato tržište gdje nismo upoznati sa navikama kupaca, a Google alati nam ne daju pouzdane procjene o broju pretraga i slično.

Druge dvije popularne strukture su Silosni model i DSA model o kojoj ćemo više govoriti u jednom od sljedećih blogova.

Podijeli:

Struktura Google Ads računa

Struktura Google Ads računa kao početni stadij postavljanja Google Ads kampanje od iznimne je važnosti, ukoliko želimo postići odgovarajuće rezultate u digitalnoj kampanji. Google „voli“ posloženu strukturu Google Ads računa. Međutim krenimo od početka.

Google Ads se sastoji od tri razine: račun, kampanja i grupe oglasa.

Na računu je pridružena e-mail adresa sa kojom se prijavljujemo u Google Ads račun, zaporka i podaci o naplati. Na razini kampanje, postavljamo vlastiti proračun i postavke digitalne kampanje koje određuju gdje će se i kome oglasi prikazivati. Na razini grupe oglasa, imamo ključne riječi i skup sličnih oglasa.

U situaciji kada imate velik broj kampanja, klijenata, postavljanje i upravljanje kampanjama postaje problematično, jer u najmanju ruku uzima mnogo vremena prilikom postavljanja kampanje.

U tom slučaju alat kojim nam najviše pomaže jest Google Ads Editor, besplatni alat od strane Google-a, koji nam omogućuje lakše upravljanje kampanjama unutar Google Ad platforme

Uz pomoć Google Ads Edtiora možemo istovremeno raditi izmjene na više kampanja, ad groupa, ključnih riječ I oglasa, tako da ne trebamo ulaziti u svaku kampanju posebno. Također, osiguran nam je jednostavan izvoz ili uvod Google Ads računa I podataka računa, te imamo mogućnost napredno “search and find”, lakše pronalaženje duplih ključnih riječi I slično.

Postavljanje Google ADs kampanje

Kada započinjemo proces postavljanja kampanje za našeg klijenta, prethodno napravimo plan oglašavanja koji podrazumjeva analizu tržišta i konkurencije, nakon čega radim analizu broja pretraga (volumena) po proizvodima ili uslugama kako bi mogli odrediti najkonkurentije proizvode.

Kada odlučimo na temelju prethodne analize proizvode koje ćemo oglašavati krećemo u postavljanje kampanje koje čini pet razina:

Analiza i odabir ključnih riječi

Kreacija strukture kampanja

Kreacija oglasa

Podizanje oglasa putem Google Ad editora

Ispravak i upload

 

Koju strukturu Google ADs računa odabrati ?

Struktura Google Ads računa je način na koji tijekom postavljanja kampanja slažete ključne riječi u pripadajuće ad grupe, te način kako dalje te adgrupe slažete u kampanje, te dalje kako kampanje slažete u Google Ads račune.

Prema preporukama Google-a, struktura Google Ads računa bi trebala biti zrcalni odraz strukture web sjedišta kojeg oglašavamo.

Organizacija i postavljanje strukture na taj način omogućava da sama Google Ads platforma bolje plasira oglase pravoj publici, onoj koju ovaj sadržaj zanima, te omogućava bolje i učinkovitije praćenje aktivnosti tokom same kampanje.

Nema najboljeg načina kako organizirati strukturu vašeg Google Ads računa, ali postoje najbolje prakse koje možete sljediti:

Alfa / Beta struktura u kojoj Beta kampanja se postavlja radi bržeg identificiranja profitabilnih ključnih riječi i na taj način što prije eliminiramo neprofitabilne.

Dok sa druge strane Alfa kampanju postavljamo da izoliramo profitabilne ključne riječi koje se pretražuju u ad grupe sa ciljanim oglasnim tekstom i odredišnim stranicama.

Cilj je preuzeti 100% kontrolu ključnih riječi i upita koje se pretražuju. Beta kampanja u pravilu ima manji proračun prilikom postavljanja i niže cijene klikova od Alfa kampanje.

U Beta kampanji koristimo ključne riječi u broad modified obuhvatu da bi indentificirali pojmove pretraživanja koji su doveli do konverzija (njih nalazimo pod Search Terms unutar kampanje).

Takve pojmove koje su korisnici upisivali, koji su ostvarili konverziju, koristimo za slaganje Exact Match Single Keyword Ad grupe. S vremenom dolazimo do toga da u Alfa kampanji imamo velik broj adgrupa koje sadrže samo jednu ključnu riječ u Exact obuhvatu.

S druge strane, kako bi spriječili Google Algoritam da radi po svoju, odabranu Exact ključnu riječi iz alfa kampanje postavljamo kao negativnu exact ključnu riječ u Beta kampanji.

Ovakvu strukturu koristimo kada ulazimo u novo područje oglašavanja ili na nepoznato tržište gdje nismo upoznati sa navikama kupaca, a Google alati nam ne daju pouzdane procjene o broju pretraga i slično.

Druge dvije popularne strukture su Silosni model i DSA model o kojoj ćemo više govoriti u jednom od sljedećih blogova.

Podijeli:

Struktura Google Ads računa

Struktura Google Ads računa kao početni stadij postavljanja Google Ads kampanje od iznimne je važnosti, ukoliko želimo postići odgovarajuće rezultate u digitalnoj kampanji. Google „voli“ posloženu strukturu Google Ads računa. Međutim krenimo od početka.

Google Ads se sastoji od tri razine: račun, kampanja i grupe oglasa.

Na računu je pridružena e-mail adresa sa kojom se prijavljujemo u Google Ads račun, zaporka i podaci o naplati. Na razini kampanje, postavljamo vlastiti proračun i postavke digitalne kampanje koje određuju gdje će se i kome oglasi prikazivati. Na razini grupe oglasa, imamo ključne riječi i skup sličnih oglasa.

U situaciji kada imate velik broj kampanja, klijenata, postavljanje i upravljanje kampanjama postaje problematično, jer u najmanju ruku uzima mnogo vremena prilikom postavljanja kampanje.

U tom slučaju alat kojim nam najviše pomaže jest Google Ads Editor, besplatni alat od strane Google-a, koji nam omogućuje lakše upravljanje kampanjama unutar Google Ad platforme

Uz pomoć Google Ads Edtiora možemo istovremeno raditi izmjene na više kampanja, ad groupa, ključnih riječ I oglasa, tako da ne trebamo ulaziti u svaku kampanju posebno. Također, osiguran nam je jednostavan izvoz ili uvod Google Ads računa I podataka računa, te imamo mogućnost napredno “search and find”, lakše pronalaženje duplih ključnih riječi I slično.

Postavljanje Google ADs kampanje

Kada započinjemo proces postavljanja kampanje za našeg klijenta, prethodno napravimo plan oglašavanja koji podrazumjeva analizu tržišta i konkurencije, nakon čega radim analizu broja pretraga (volumena) po proizvodima ili uslugama kako bi mogli odrediti najkonkurentije proizvode.

Kada odlučimo na temelju prethodne analize proizvode koje ćemo oglašavati krećemo u postavljanje kampanje koje čini pet razina:

Analiza i odabir ključnih riječi

Kreacija strukture kampanja

Kreacija oglasa

Podizanje oglasa putem Google Ad editora

Ispravak i upload

 

Koju strukturu Google ADs računa odabrati ?

Struktura Google Ads računa je način na koji tijekom postavljanja kampanja slažete ključne riječi u pripadajuće ad grupe, te način kako dalje te adgrupe slažete u kampanje, te dalje kako kampanje slažete u Google Ads račune.

Prema preporukama Google-a, struktura Google Ads računa bi trebala biti zrcalni odraz strukture web sjedišta kojeg oglašavamo.

Organizacija i postavljanje strukture na taj način omogućava da sama Google Ads platforma bolje plasira oglase pravoj publici, onoj koju ovaj sadržaj zanima, te omogućava bolje i učinkovitije praćenje aktivnosti tokom same kampanje.

Nema najboljeg načina kako organizirati strukturu vašeg Google Ads računa, ali postoje najbolje prakse koje možete sljediti:

Alfa / Beta struktura u kojoj Beta kampanja se postavlja radi bržeg identificiranja profitabilnih ključnih riječi i na taj način što prije eliminiramo neprofitabilne.

Dok sa druge strane Alfa kampanju postavljamo da izoliramo profitabilne ključne riječi koje se pretražuju u ad grupe sa ciljanim oglasnim tekstom i odredišnim stranicama.

Cilj je preuzeti 100% kontrolu ključnih riječi i upita koje se pretražuju. Beta kampanja u pravilu ima manji proračun prilikom postavljanja i niže cijene klikova od Alfa kampanje.

U Beta kampanji koristimo ključne riječi u broad modified obuhvatu da bi indentificirali pojmove pretraživanja koji su doveli do konverzija (njih nalazimo pod Search Terms unutar kampanje).

Takve pojmove koje su korisnici upisivali, koji su ostvarili konverziju, koristimo za slaganje Exact Match Single Keyword Ad grupe. S vremenom dolazimo do toga da u Alfa kampanji imamo velik broj adgrupa koje sadrže samo jednu ključnu riječ u Exact obuhvatu.

S druge strane, kako bi spriječili Google Algoritam da radi po svoju, odabranu Exact ključnu riječi iz alfa kampanje postavljamo kao negativnu exact ključnu riječ u Beta kampanji.

Ovakvu strukturu koristimo kada ulazimo u novo područje oglašavanja ili na nepoznato tržište gdje nismo upoznati sa navikama kupaca, a Google alati nam ne daju pouzdane procjene o broju pretraga i slično.

Druge dvije popularne strukture su Silosni model i DSA model o kojoj ćemo više govoriti u jednom od sljedećih blogova.

Podijeli: