Važnost Google Tag Managera u online kampanjama

Važnost Google Tag Managera u online kampanjama

Google Tag Manager (GTM) je user-friendly rješenje koje pomaže uvelike onome tko upravlja digitalnom kampanjom (npr. agencija) da brzo i jednostavno dodaje kod unutar vaše web stranice za praćenje određenih konverzija, ciljeva, evenata i slično.

U protivnom, svaki puta kada bi agencija ili netko treći želio pratiti određenu konverziju, event, trebalo bi se kontaktirati developera Internet stranice da ubaci, implementira određeni kod , tag putem kojega se kasnije prate ostvareni ciljevi, eventi kampanje.

Google Tag Manager se sastoji od 3 ključnih komponenti:

Tagova– snippeti kod koji se dodaju na web stranicu koju oglašavate

Triggera– koji definiraju kada se pojedini tag uključuje

Varijabli– primaju i spremaju informacije koje koriste tagovi i trigger

 

Razlozi zašto mi kao agencija koristimo Google Tag Manager jest da smo u mogućnosti samostalno unositi tagove, eventualne promjene unutar web stranice, da bi efikasno pratili ostvarene rezultate kampanje, ne trebamo kontaktirati developera za svako pojedino postavljanje taga.

Koristimo GTM jer je jednostavnija implementacija nekih kompliciranih značajki Google Analyticsa, čime dobivamo preciznije podatke. Možemo pratiti više stvari kao što su Youtube videa, obrasci i slično. Također putem GTMa možemo testirati i pratiti sve eventualne greške i verzije.

Prilikom postavljanja kampanje, našim klijentima sugeriramo da im developer postavi GTM kod unutar web sjedišta, nebi li kasnije imali autonomnost u postavljanju dodatnih tagova na web sjedištu i na taj način preciznije mjerili određene elemente kampanje.

Podijeli:

Google Tag Manager (GTM) je user-friendly rješenje koje pomaže uvelike onome tko upravlja digitalnom kampanjom (npr. agencija) da brzo i jednostavno dodaje kod unutar vaše web stranice za praćenje određenih konverzija, ciljeva, evenata i slično.

U protivnom, svaki puta kada bi agencija ili netko treći želio pratiti određenu konverziju, event, trebalo bi se kontaktirati developera Internet stranice da ubaci, implementira određeni kod , tag putem kojega se kasnije prate ostvareni ciljevi, eventi kampanje.

Google Tag Manager se sastoji od 3 ključnih komponenti:

Tagova– snippeti kod koji se dodaju na web stranicu koju oglašavate

Triggera– koji definiraju kada se pojedini tag uključuje

Varijabli– primaju i spremaju informacije koje koriste tagovi i trigger

 

Razlozi zašto mi kao agencija koristimo Google Tag Manager jest da smo u mogućnosti samostalno unositi tagove, eventualne promjene unutar web stranice, da bi efikasno pratili ostvarene rezultate kampanje, ne trebamo kontaktirati developera za svako pojedino postavljanje taga.

Koristimo GTM jer je jednostavnija implementacija nekih kompliciranih značajki Google Analyticsa, čime dobivamo preciznije podatke. Možemo pratiti više stvari kao što su Youtube videa, obrasci i slično. Također putem GTMa možemo testirati i pratiti sve eventualne greške i verzije.

Prilikom postavljanja kampanje, našim klijentima sugeriramo da im developer postavi GTM kod unutar web sjedišta, nebi li kasnije imali autonomnost u postavljanju dodatnih tagova na web sjedištu i na taj način preciznije mjerili određene elemente kampanje.

Podijeli:

Google Tag Manager (GTM) je user-friendly rješenje koje pomaže uvelike onome tko upravlja digitalnom kampanjom (npr. agencija) da brzo i jednostavno dodaje kod unutar vaše web stranice za praćenje određenih konverzija, ciljeva, evenata i slično.

U protivnom, svaki puta kada bi agencija ili netko treći želio pratiti određenu konverziju, event, trebalo bi se kontaktirati developera Internet stranice da ubaci, implementira određeni kod , tag putem kojega se kasnije prate ostvareni ciljevi, eventi kampanje.

Google Tag Manager se sastoji od 3 ključnih komponenti:

Tagova– snippeti kod koji se dodaju na web stranicu koju oglašavate

Triggera– koji definiraju kada se pojedini tag uključuje

Varijabli– primaju i spremaju informacije koje koriste tagovi i trigger

Razlozi zašto mi kao agencija koristimo Google Tag Manager jest da smo u mogućnosti samostalno unositi tagove, eventualne promjene unutar web stranice, da bi efikasno pratili ostvarene rezultate kampanje, ne trebamo kontaktirati developera za svako pojedino postavljanje taga.

Koristimo GTM jer je jednostavnija implementacija nekih kompliciranih značajki Google Analyticsa, čime dobivamo preciznije podatke. Možemo pratiti više stvari kao što su Youtube videa, obrasci i slično. Također putem GTMa možemo testirati i pratiti sve eventualne greške i verzije.

Prilikom postavljanja kampanje, našim klijentima sugeriramo da im developer postavi GTM kod unutar web sjedišta, nebi li kasnije imali autonomnost u postavljanju dodatnih tagova na web sjedištu i na taj način preciznije mjerili određene elemente kampanje.

Podijeli: