Kako se najbolje pripremiti za Google oglašavanje

Kako se najbolje pripremiti za Google oglašavanje

Google oglašavanje nije samo postavljanje, lansiranje i optimizacija kampanje. Potrebno je prije toga provjeriti određene parametre, faktore koje Google “promatra” da bi ostvarili rezultate kampanje na Google-u.

Velik broj klijenata nam se javlja sa upitom da im vodimo kampanje na Google Ads platformi. Prije samog početka suradnje provjerimo određene faktore koji moraju biti zadovoljeni prije nego li lansiramo kampanju.

O takvim faktorima u mnogo ovisi uspješnost same kampanje na Google-u, gdje sugeriramo klijentima koje stvari trebaju poboljšati sa ciljem ostvarivanja boljih rezultata kampanje. 

Definiranje cilja web stranice i oglasne kampanje

Da bi se oglašavali na Google-u prvo i osnovno, prije samog početka suradnje, pitamo klijenta koji mu je KPI, dali su ciljevi na web stranici postavljeni i dali se mjere

Preporučljivo jest da znate što želite postići, koji vam je osnovni cilj, te da bude jasno definiran. Npr. za jedan apartman na moru cilj bi bio dobiti upit od potencijalnog gosta te da gost napravi rezervaciju u tom smještajom objektu. Da bi navedeni cilj pratili na vašoj web stranici potrebno je implementirati Google Analytics na vaš web. 

Definirajte proračun sa kojim raspolažete 

Sljedeće što preporučamo klijentu jest da se definira budžet kampanje. Više o tomu koliki budžet je potreban možete pročitati ovdje.

Visina budžeta opet ovisi o konkurenciji koja se “natječe” za dio tržišta na kojem se klijent želi oglašavati. Kada govorimo o Google Search kampanji, koliko košta određena ključna riječ za koju se klijent želi rangirati, te ukupan budžet možete istražiti putem Google Keyword Planner-a unutar Google Ads-a. 

Definirajte vašu ciljanu publiku i vrijeme 

Jako je važno da poznajete vašu ciljnu skupinu, vašeg avatara kojem se obraćate putem kampanje. Važno je da znate ključne probleme vaše publike te da im putem oglasne kampanje prezentirate rješenja na takav problem. 

Što se tiče cijene oglašavanja, važno je definirati na kojim tržištima se planirate oglašavati putem Google Ads-a, jer nije ista cijena u Americi ili Aziji.

Potrebno je također definirati kada je vaša ciljna skupina aktivna tj. Online, te da smo tada aktivni i dostupni sa oglasima. Isto tako, kada govorimo o vremenu, ukoliko se radi o sezonalnim proizvodima ili uslugama, potrebno je istražiti u kojem periodu godine je najbolje provesti oglasnu kampanju. Tu vam od velike pomoći može biti Google-ov alat Google Trends, kojem možete pristupiti ovdje.

Dodatna implementacija za bolje rezultate google oglašavanja 

Svakom našem klijentu prije početka suradnje i lansiranje oglasa na Google-u preporučamo da ima instaliran Google Analytics, Google Search Console, Google My Business i Google Tag Manager. Više o navedenim alatima ćemo govoriti u narednim postovima.

Ono što bi također istaknuli kao važan faktor koji utječe na učinkovitost same kampanje jest brzina očitavanja web stranice koju planirate oglašavati. Brzina očitavanja web stranice jest jedan od iznimno značajnih faktora.  Brzina očitavanja utječe na rezultate kampanje, te je izuzetno važno da je brzina očitavanja web stranice ispod 3 sekunde. Brzinu očitavanja web stranice možete provjeriti ovdje.

Isto tako, pored brzine očitavanja web stranice izuzetno je važno da je stranica prilagođena za mobilne uređaje tj. Da je 100% mobile friendly. Dali je vaša web stranica prilagođena za mobilne uređaje možete provjeriti ovdje.

Pored spomenute brzine očitavanja web stranice također je važno i korisničko iskustvo vaše web stranice.  Koliko lako i jednostavno je moguće kretati se na vašoj web stranici. Dali korisnik web stranice na jednostavan i brz način dolazi do traženih informacija na vašem webu.

Sve navedeno možete pratiti i mjeriti kroz Google Analytics ili putem alat Hotjar. Putem određenih mapa možete vidjeti gdje se vaši korisnici najviše zadržavaju te kao i na koji način konzumiraju sadržaj na vašoj web stranici.

Podijeli:

Google oglašavanje nije samo postavljanje, lansiranje i optimizacija kampanje. Potrebno je prije toga provjeriti određene parametre, faktore koje Google “promatra” da bi ostvarili rezultate kampanje na Google-u.

Velik broj klijenata nam se javlja sa upitom da im vodimo kampanje na Google Ads platformi. Prije samog početka suradnje provjerimo određene faktore koji moraju biti zadovoljeni prije nego li lansiramo kampanju.

O takvim faktorima u mnogo ovisi uspješnost same kampanje na Google-u, gdje sugeriramo klijentima koje stvari trebaju poboljšati sa ciljem ostvarivanja boljih rezultata kampanje. 

Definiranje cilja web stranice i oglasne kampanje

Da bi se oglašavali na Google-u prvo i osnovno, prije samog početka suradnje, pitamo klijenta koji mu je KPI, dali su ciljevi na web stranici postavljeni i dali se mjere

Preporučljivo jest da znate što želite postići, koji vam je osnovni cilj, te da bude jasno definiran. Npr. za jedan apartman na moru cilj bi bio dobiti upit od potencijalnog gosta te da gost napravi rezervaciju u tom smještajom objektu. Da bi navedeni cilj pratili na vašoj web stranici potrebno je implementirati Google Analytics na vaš web. 

Definirajte proračun sa kojim raspolažete 

Sljedeće što preporučamo klijentu jest da se definira budžet kampanje. Više o tomu koliki budžet je potreban možete pročitati ovdje.

Visina budžeta opet ovisi o konkurenciji koja se “natječe” za dio tržišta na kojem se klijent želi oglašavati. Kada govorimo o Google Search kampanji, koliko košta određena ključna riječ za koju se klijent želi rangirati, te ukupan budžet možete istražiti putem Google Keyword Planner-a unutar Google Ads-a. 

Definirajte vašu ciljanu publiku i vrijeme 

Jako je važno da poznajete vašu ciljnu skupinu, vašeg avatara kojem se obraćate putem kampanje. Važno je da znate ključne probleme vaše publike te da im putem oglasne kampanje prezentirate rješenja na takav problem. 

Što se tiče cijene oglašavanja, važno je definirati na kojim tržištima se planirate oglašavati putem Google Ads-a, jer nije ista cijena u Americi ili Aziji.

Potrebno je također definirati kada je vaša ciljna skupina aktivna tj. Online, te da smo tada aktivni i dostupni sa oglasima. Isto tako, kada govorimo o vremenu, ukoliko se radi o sezonalnim proizvodima ili uslugama, potrebno je istražiti u kojem periodu godine je najbolje provesti oglasnu kampanju. Tu vam od velike pomoći može biti Google-ov alat Google Trends, kojem možete pristupiti ovdje.

Dodatna implementacija za bolje rezultate google oglašavanja 

Svakom našem klijentu prije početka suradnje i lansiranje oglasa na Google-u preporučamo da ima instaliran Google Analytics, Google Search Console, Google My Business i Google Tag Manager. Više o navedenim alatima ćemo govoriti u narednim postovima.

Ono što bi također istaknuli kao važan faktor koji utječe na učinkovitost same kampanje jest brzina očitavanja web stranice koju planirate oglašavati. Brzina očitavanja web stranice jest jedan od iznimno značajnih faktora.  Brzina očitavanja utječe na rezultate kampanje, te je izuzetno važno da je brzina očitavanja web stranice ispod 3 sekunde. Brzinu očitavanja web stranice možete provjeriti ovdje.

Isto tako, pored brzine očitavanja web stranice izuzetno je važno da je stranica prilagođena za mobilne uređaje tj. Da je 100% mobile friendly. Dali je vaša web stranica prilagođena za mobilne uređaje možete provjeriti ovdje.

Pored spomenute brzine očitavanja web stranice također je važno i korisničko iskustvo vaše web stranice.  Koliko lako i jednostavno je moguće kretati se na vašoj web stranici. Dali korisnik web stranice na jednostavan i brz način dolazi do traženih informacija na vašem webu.

Sve navedeno možete pratiti i mjeriti kroz Google Analytics ili putem alat Hotjar. Putem određenih mapa možete vidjeti gdje se vaši korisnici najviše zadržavaju te kao i na koji način konzumiraju sadržaj na vašoj web stranici.

Podijeli:

Google oglašavanje nije samo postavljanje, lansiranje i optimizacija kampanje. Potrebno je prije toga provjeriti određene parametre, faktore koje Google “promatra” da bi ostvarili rezultate kampanje na Google-u.

Velik broj klijenata nam se javlja sa upitom da im vodimo kampanje na Google Ads platformi. Prije samog početka suradnje provjerimo određene faktore koji moraju biti zadovoljeni prije nego li lansiramo kampanju.

O takvim faktorima u mnogo ovisi uspješnost same kampanje na Google-u, gdje sugeriramo klijentima koje stvari trebaju poboljšati sa ciljem ostvarivanja boljih rezultata kampanje. 

Definiranje cilja web stranice i oglasne kampanje

Da bi se oglašavali na Google-u prvo i osnovno, prije samog početka suradnje, pitamo klijenta koji mu je KPI, dali su ciljevi na web stranici postavljeni i dali se mjere

Preporučljivo jest da znate što želite postići, koji vam je osnovni cilj, te da bude jasno definiran. Npr. za jedan apartman na moru cilj bi bio dobiti upit od potencijalnog gosta te da gost napravi rezervaciju u tom smještajom objektu. Da bi navedeni cilj pratili na vašoj web stranici potrebno je implementirati Google Analytics na vaš web. 

Definirajte proračun sa kojim raspolažete 

Sljedeće što preporučamo klijentu jest da se definira budžet kampanje. Više o tomu koliki budžet je potreban možete pročitati ovdje.

Visina budžeta opet ovisi o konkurenciji koja se “natječe” za dio tržišta na kojem se klijent želi oglašavati. Kada govorimo o Google Search kampanji, koliko košta određena ključna riječ za koju se klijent želi rangirati, te ukupan budžet možete istražiti putem Google Keyword Planner-a unutar Google Ads-a. 

Definirajte vašu ciljanu publiku i vrijeme 

Jako je važno da poznajete vašu ciljnu skupinu, vašeg avatara kojem se obraćate putem kampanje. Važno je da znate ključne probleme vaše publike te da im putem oglasne kampanje prezentirate rješenja na takav problem. 

Što se tiče cijene oglašavanja, važno je definirati na kojim tržištima se planirate oglašavati putem Google Ads-a, jer nije ista cijena u Americi ili Aziji.

Potrebno je također definirati kada je vaša ciljna skupina aktivna tj. Online, te da smo tada aktivni i dostupni sa oglasima. Isto tako, kada govorimo o vremenu, ukoliko se radi o sezonalnim proizvodima ili uslugama, potrebno je istražiti u kojem periodu godine je najbolje provesti oglasnu kampanju. Tu vam od velike pomoći može biti Google-ov alat Google Trends, kojem možete pristupiti ovdje.

Dodatna implementacija za bolje rezultate google oglašavanja 

Svakom našem klijentu prije početka suradnje i lansiranje oglasa na Google-u preporučamo da ima instaliran Google Analytics, Google Search Console, Google My Business i Google Tag Manager. Više o navedenim alatima ćemo govoriti u narednim postovima.

Ono što bi također istaknuli kao važan faktor koji utječe na učinkovitost same kampanje jest brzina očitavanja web stranice koju planirate oglašavati. Brzina očitavanja web stranice jest jedan od iznimno značajnih faktora.  Brzina očitavanja utječe na rezultate kampanje, te je izuzetno važno da je brzina očitavanja web stranice ispod 3 sekunde. Brzinu očitavanja web stranice možete provjeriti ovdje.

Isto tako, pored brzine očitavanja web stranice izuzetno je važno da je stranica prilagođena za mobilne uređaje tj. Da je 100% mobile friendly. Dali je vaša web stranica prilagođena za mobilne uređaje možete provjeriti ovdje.

Pored spomenute brzine očitavanja web stranice također je važno i korisničko iskustvo vaše web stranice.  Koliko lako i jednostavno je moguće kretati se na vašoj web stranici. Dali korisnik web stranice na jednostavan i brz način dolazi do traženih informacija na vašem webu.

Sve navedeno možete pratiti i mjeriti kroz Google Analytics ili putem alat Hotjar.

Putem određenih mapa možete vidjeti gdje se vaši korisnici najviše zadržavaju te kao i na koji način konzumiraju sadržaj na vašoj web stranici.

Podijeli: